Nowa publikacja

Do numeru specjalnego zatytułowanego „Motor Cognition” w czasopiśmie naukowym Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychologicznego (5-year IF = 3.0; 35 pkt. MNiSW) został przyjęty artykuł dra Ł. Przybylskiego i prof. G. Kroliczaka. Praca zatytułowana jest „Planning functional grasps of simple tools invokes the hand-independent…

Artykuł w Scientific Reports

Do publikacji w Scientific Reports (naukowe czasopismo online typu open access wydawane przez Nature Publishing Group; Impact factor = 5.2), 12 lipca bieżącego roku, został przyjęty artykuł „Left extrastriate body area is sensitive to the meaning of symbolic gesture: evidence from fMRI repetition suppression” napisany przez naszą koleżankę…

Nowe artykuły

W marcu 2016 r. do numeru specjalnego czasopisma Neuropsychologia (An International Journal in Behavioural and Cognitive Neuroscience), zatytułowanego “The neural bases of hemispheric specialization” pod redakcją Nathalie Tzourio-Mazoyer i Mohameda Seghiera został przyjęty artykuł kierownika laboratorium: Króliczak, G., Piper, B.J.,…

Nowe publikacje

Ukazały się (lub ukażą się niebawem) kolejne artykuły z badań prowadzonych w labie: Michałowski, B., Kroliczak, G. (2015). Sinistrals are rarely ‘right’: evidence from tool-affordance processing in visual half-field paradigms.Front. Hum. Neurosci. 9:166. doi: 10.3389/fnhum.2015.00166 Biduła, S.P., Króliczak G. (w…