Specjalny numer czasopisma Symmetry (IF=2.645) tworzony przez nasz Lab

Pracownicy naszego Labu, prof. Michał Klichowski i dr Maciej Raś, z pomocą prof. Davida A. Beckera z Florida International University, przygotowują własny numer czasopisma Symmetry (IF=2.645), dotyczący badań nad funkcjonalnymi asymetriami mózgu przy użyciu technik jego nieinwazyjnej stymulacji (strona numeru).