Wydarzenia

Wykład prof. Guya A. Orbana (01.10.2019)

Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki zaprasza na wykład prof. Guya A. Orbana z K.U. Leuven i  University of Parma, pt.

 

Interdisciplinary investigations into the neural basis of human behavior

 

Wykład odbędzie się 1 października (wtorek) o godz. 12:00 w Sali im. Michała Sobeskiego (A) Collegium Floriana Znanieckiego (budynek E), na Kampusie Ogrody.

Guy Orban to jeden z najbardziej znanych na świecie neuroanukowców europejskich, a w gronie jego wychowanków są m.in. Wim Vanduffel i Rufin Vogels. Jest doktorem nauk medycznych (M.D.: 1969, K.U. Leuven), inżynierem (Applied Mathematics; 1974, U.C. Louvain) oraz neurofizjologiem (Ph.D.; 1975, K.U. Leuven). Od 1986 r. do niedawna (obecnie jako professor emeritus) był profesorem zwyczajnym w Medical School, K.U. Leuven. W swoim CV ma też m.in. 5-letni pobyt jako Visiting Fellow w John Curtin School Medical Research Canberra (1974-1979).

Wśród swoich publikacji wykazuje: książki Neuronal operations in the visual cortex (Springer 1984) i La Vision, mission du cerveau (Collège de France Fayard 2007) oraz ponad 240 artykułów w czołowych czasopismach naukowych. Jego zainteresowania badawcze to: widzenie i procesy poznawcze, w tym ich podłoża neuronalne u ludzi i innych naczelnych

Wizualzacja z artykułu Orban, Van Essen i Vanduffel, 2004

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Rasia (03.06.2019)

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 3 czerwca 2019 roku, o godz. 10.00

w sali 70 Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach

magistra  Macieja Rasia

Temat rozprawy: Neural bases and mechanisms of actions involving complex tools

Neuronalne podłoże i mechanizmy działań z użyciem narzędzi złożonych

Promotor: prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
Recenzenci: prof. UG dr hab. Michał Harciarek, prof. dr hab. Piotr Francuz

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, w pokoju 71.

Prezentacja dostępna jest pod tym linkiem (pptx) lub pod tym linkiem (pdf)


Wizyta mgr Justyny Maculewicz z Aalborg University w Kopenhadze (11.2014-01.2015)
Justyna

Podczas rytmicznej rehabilitacji funkcji chodzenia najczęściej używa się prostych dźwięków metronomu.  Najnowsze badania sugerują jednak, że pacjenci mogą uzyskać lepsze efekty jeśli w trakcie rehabilitacji używać się będzie dźwięków ekologicznych. Innymi słowy testuje się obecnie jak dźwięki naturalne (np. chodzenie po podłożu wyłożonym kamyczkami, czy drewnianym) mogą wspomóc proces rehabilitacji. Eksperyment przeprowadzony przeze mnie w Laboratorium miał na celu pokazanie różnic w elektrycznej aktywności mózgu podczas podążania za dźwiękami naturalnymi vs. nienaturalnymi. Analiza oscylacji (alpha α, beta β, theta θ) w uzyskanych danych ma pokazać różnice w zasobach uwagi, która potrzebna jest podczas synchronizacji z różnymi dźwiękami, aktywności motorycznej, integracji sensoryczno-motorycznej oraz semantycznej informacji zawartej we wskazówkach akustycznych.  Dodatkowo chcę sprawdzić, czy dźwięki naturalne pobudzają dodatkowe ośrodki odpowiedzialne za synchronizację z drugą osobą, czyli podczas analizy brany jest pod uwagę aspekt społeczny synchronizacji. Wstępne wyniki badań zostaną zaprezentowane na konferencji Neuronus 2015 w Krakowie.
Kontakt: jma@create.aau.dk

Przygotowanie do badań w ramach współpracy z Laboratorium, podczas delegacji badawczej (11.2014-01.2015)


Popularyzacja badań prowadzonych w Laboratorium wśród najmłodszych (14.11.2014).

Mosina Wyklad

V Dyktando dla Osób Leworęcznych w Mosinie – wykład towarzyszący.

Mosina

Laboratorium Badania Działań i Poznania było sponsorem nagród dla uczestników.

,,Profesor wygłosił wykład dla uczestników spotkania, opowiadając m.in. o związkach ręczności z lateralizacją przetwarzania chwytu. Ponadto, kierowane przez prof. Grzegorza Króliczaka
Laboratorium Badania Działań i Poznania sponsorowało nagrody dla laureatów konkursu. W ten
sposób podkreślono wagę tego wydarzenia jako przełamującego stereotypowe przedstawianie osób
leworęcznych jako „innych” i doświadczających licznych trudności w czytaniu czy pisaniu.
Jednocześnie, zaangażowanie leworęcznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w mierzenie
się z niuansami języka polskiego w warunkach konstruktywnej rywalizacji, stworzyło dobry grunt do
budowania pozytywnego obrazu własnych kompetencji wśród uczestników”. [GIPS 21(2)]


Wykład Profesora Scotta Freya (10.07.2014)

S Frey small

pt. Cortical reorganization in current and former amputees. 10.07.2014

W dniach od 8 do 16 lipca 2014 roku w Laboratorium Badania Działań i Poznania, na specjalne zaproszenie Prof. Grzegorza Króliczaka (finasowane z grantu Maestro NCN), gościł Prof. Scott H. Frey, ówczesny szef Brain Imaging Center & Rehabilitation Neuroscience Lab z University of Missouri, USA (przy School of Medicine Depts. of Neurology, Psychiatry, Physical Med. & Rehabilitation).
Dnia 10 lipca 2014 r. o godzinie 12:00 Profesor Frey wygłosił wykład pt.: ,,Cortical reorganization in current and former amputees„.