Projekty grantowe

Grant Maestro 2011/02/A/HS6/00174 (2 999 768 PLN) Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt.: „Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć”. Lider projektu: G. Króliczak (członek zespołu badawczego: dr n. med. M. Pawlak).

Grant 6168/IA/128/2012 (1 306 602 PLN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycję w zakresie zakupu aparatury naukowej stanowiącej dużą infrastrukturą badawczą pn.: „Zintegrowany System do Badania Procesów Scalania Informacji Poznawczej Wykorzystywanej w Działaniu”. Główny wnioskodawca: G. Króliczak (współwnioskodawca: Ł. Przybylski).

Badania zrealizowane w naszym laboratorium

  1. Wpływ kapitalizacji pozytywnych emocji na aktywność sercowo-naczyniową w sytuacji stresu. Projekt w ramach grantu MNiSW (N N106 0167 40).
  2. Asymetrie strukturalne pozwalają przewidywać lateralizację funkcjonalną języka i gestów w zdrowym mózg.
  3. RESAP: program do analizy danych uzyskanych przy pomocy spoczynkowego rezonansu magnetycznego.
  4. Analiza wystąpienia komponentu mismatch negativity (MMN) w odpowiedzi na dostrzegalne i niedostrzegalne zmiany w częstotliwości podstawowej wokalizowanej samogłoski /u/ w warunku odsłuchu.
  5. Asymetrie reprezentacji języka u osób dwujęzycznych
  6. Wpływ poprzedzania stronnego na klasyfikację gestów.
  7. Wpływ pasków informacyjnych na zapamiętywanie pozostałych elementów przekazu telewizyjnego.
  8. Wpływ pozytywnych emocji na restytucję układu sercowo-naczyniowego – rola sprężystości psychicznej i oceny stresu jako wyzwania.