Nowe artykuły

W marcu 2016 r. do numeru specjalnego czasopisma Neuropsychologia (An International Journal in Behavioural and Cognitive Neuroscience), zatytułowanego “The neural bases of hemispheric specialization” pod redakcją Nathalie Tzourio-Mazoyer i Mohameda Seghiera został przyjęty artykuł kierownika laboratorium: Króliczak, G., Piper, B.J., and Frey, S.H. (2016). Specialization of the left supramarginal gyrus for hand-independent praxis representation is not related to hand dominance. Neuropsychologia. (In press)

W styczniu 2016 r. ukazał się nowy artykuł relacjonujący najnowsze wyniki prac prowadzonych w naszym laboratorium: Marangon, M., Kubiak, A., & Kroliczak, G. (2016). Haptically Guided Grasping. fMRI Shows Right-Hemisphere Parietal Stimulus Encoding, and Bilateral Dorso-Ventral Parietal Gradients of Object- and Action-Related Processing during Grasp Execution. Front Hum Neurosci, 9, 691. doi: 10.3389/fnhum.2015.00691